Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Information om tidiga samordnade insatser

 •   6

  Riktlinjer för skyddad identitet

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport maj 2021

 •   8

  Effektiviseringsplan

 •   9

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag

 •   10

  Riktlinjer för mottagande i förskola

 •   11

  Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

 •   12

  Information om Barn- och utbildningsnämndens årshjul

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut - maj 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.