Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan och initiering av ärenden

 •   4

  Motion gällande gratis mensskydd till flickor på Hörbys grundskolor

 •   5

  Patientsäkerhetsberättelse 2022

 •   6

  Ekonomisk månadsrapport per 2023-02-28

 •   7

  Investeringsplan del 2

 •   8

  Information från sektor Livsmiljö

 •   9

  Initierat ärende gällande föregående skolchef

 •   10

  Skrivelse från revisorerna angående revisionens handlingar

 •   11

  Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby

 •   12

  Köstatistik Hörby kommuns förskolor

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.