•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Information om Kulturskolan och kulturgarantin

 •   6

  Barn-och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott - sammanträdesdatum år 2021

 •   7

  Riktlinjer för ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan

 •   8

  Redovisning - resultat nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt betyg i årskurs 9

 •   9

  Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

 •   10

  Remiss från Regeringskansliet gällande betyg i årskurs 4

 •   11

  Information om GDPR

 •   12

  Meddelanden

 •   13

  Information

 •   14

  Delegationsbeslut - augusti 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.