•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Vitesföreläggande med anledning av hög frånvaro

 •   5

  Föreläggande med anledning av hög frånvaro

 •   6

  Initiering av ärenden

 •   7

  Delårsrapport 1

 •   8

  Plan för budget i balans

 •   9

  Information om innehåll i skyddsrondsprotokoll vid redovisning av SAM

 •   10

  Information om grundskolans timplan

 •   11

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag

 •   12

  Redovisning av enkäter åk 2,5 och 7

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut - maj 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.