Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport per 2021-11-30

 •   6

  Internbudget 2022 - Skolpeng

 •   7

  Uppföljning SAM

 •   8

  Utvärdering av kortsiktiga mål 2021

 •   9

  Förslag om inköp av ny skolbuss

 •   10

  Riktlinjer för utlandsstudier

 •   11

  Redovisning av initierade ärenden

 •   12

  Meddelanden

 •   13

  Information

 •   14

  Delegationsbeslut - december 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.