•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport december- 2020

 •   6

  Slutredovisning av investeringsprojekt 2020

 •   7

  Barn- och utbildningsnämndens budget 2021

 •   8

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag 2020

 •   9

  Redovisning SAM

 •   10

  Redovisning av initierade ärenden 2020

 •   11

  Yttrande om tolkpolicy

 •   12

  Skolmåltider för gymnasieelever som studerar på distans

 •   13

  Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Information

 •   16

  Delegationsbeslut - december 2020 - januari 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.