Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Beslut om delegation av ansvar EMI

 •   6

  Presentation av befolkningsprognos

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport per 2022-10-31

 •   8

  Plan för effektiviseringar och en ekonomi i balans

 •   9

  Diskussion gällande Barn- och utbildningsnämndens verksamheter och dess behov under 2023

 •   10

  Uppföljning kortsiktiga mål 2022

 •   11

  Kortsiktiga mål 2023

 •   12

  Uppföljning av underlag för jourförskola

 •   13

  Köstatistik

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Information

 •   16

  Delegationsbeslut - november 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.