•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Redovisning systematiskt kvalitetsarbete

 •   6

  Information om förstelärartillsättningen

 •   7

  Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2020

 •   8

  Diskussion - Barn- och utbildningsnämndens budget 2021

 •   10

  Organisationsförändring Östraby Västerstad

 •   11

  Prioriteringslista för skyddsrondsprotokoll

 •   12

  Namnförändring förskola

 •   13

  Skolmåltider för gymnasieelever som studerar på distans

 •   14

  Översikt av nuvarande läge - Covid 19

 •   15

  Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Information

 •   18

  Utredning av lokalbehov på Älvdalsskolan

 •   19

  Delegationsbeslut - november 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.