Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Information om ny enhetschef och KAA

 •   6

  Delårsrapport

 •   7

  Sammanträdesdatum 2023

 •   8

  Revidering av riktlinjer för skyddad identitet

 •   9

  Riktlinjer för internationella skolor

 •   10

  Samråd för detaljplan för Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1

 •   11

  Samråd för Detaljplan för del av Osbyholm 1:165 samt del av Osby 34:1 och 12:27, Klövervägen

 •   12

  Köstatistik

 •   13

  Redovisning av åtgärder för elever som efter åk 9 inte når gymnasiebehörighet

 •   14

  Information om genomströmningstider

 •   15

  Meddelanden

 •   16

  Information

 •   17

  Delegationsbeslut - september 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.