Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Diskussion med kommunpolis Malin Sjöblom

 •   5

  Initiering av ärenden

 •   6

  Val av ordinarie ledamot och ev. ersättare till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   7

  Val av ledamot till styrgruppen - Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Skåne

 •   8

  Redovisning enkäter i årskurs 3, 6 och 8

 •   9

  Information - Förskolans dag

 •   10

  Diskussion - budgetskrivelse inför budgetberedning 2019-05-07

 •   11

  Information - budgetförutsättningar för särskilt stöd

 •   12

  Ändrade datum och klockslag för arbetsutskottets sammanträden

 •   13

  Barn- och utbildningsnämndens fokusområden mandatperioden 2019-2022

 •   14

  Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019

 •   15

  Remiss från Skolinspektionen

 •   16

  Remiss från Skolinspektionen

 •   17

  Remiss från Skolinspektionen

 •   18

  Remiss från Skolinspektionen

 •   19

  Remiss från Skolinspektionen

 •   20

  Remiss från Skolinspektionen

 •   21

  Remiss från Skolinspektionen

 •   22

  Remiss från Skolinspektionen

 •   23

  Meddelanden

 •   24

  Information

 •   25

  Delegationsbeslut - februari 2019

 •   26

  Delegationsbeslut - mars 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.