•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Information om deltagande i regional SI-plattform

 •   6

  Ekonomisk månadsrapport mars

 •   7

  Budgetskrivelse inför budgetberedning

 •   8

  Öppettider inför läsår 2020/2021

 •   9

  Krisplan för grundskola och förskola

 •   10

  Val av dataskyddsombud

 •   11

  Organisationsförändring Östraby Västerstad

 •   12

  Val av ledamot till arbetsutskottet

 •   13

  Ägarprövning för förskola

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Information

 •   16

  Delegationsbeslut - april 2020

 •   17

  Skrivelse om arbetsmiljö på Frostaskolan

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.