Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport - april 2022

 •   6

  Projekt för måluppfyllelse över tre år

 •   7

  Samråd för detaljplan för del av Slagtofta 1:6 och del av Hörby 45:1, Slagtoftavägen/Kraftgatan

 •   8

  Investeringar sektor Bildning

 •   9

  Revidering av skolskjutsreglemente

 •   10

  Utredning gällande sjunkande barnantal i kommunens centrala förskolor

 •   11

  Redovisning av säkerheten på kommunens skolor

 •   12

  Riktlinjer för internationella skolor

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut - april 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.