Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Information om tidiga samordnade insatser

 •   6

  Riktlinjer för skyddad identitet

 •   7

  Ekonomiska månadsrapporter per 2021-04-30 samt 2021-05-31

 •   8

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag

 •   9

  Revidering av Kris- och stödplan

 •   10

  Riktlinjer för skolmat

 •   11

  Motion gällande hållbarhets- och likabehandlingsarbete

 •   12

  Riktlinjer för mottagande i förskola

 •   13

  Information om Barn- och utbildningsnämndens årshjul

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Information

 •   16

  Delegationsbeslut - maj och juni 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.