Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Sektorchef Omtanke informerar om samarbete mellan sektor Omtanke och sektor Bildning

 •   6

  Riktlinjer för beställning av skolmat

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport per 2022-05-31

 •   8

  Effektiviseringar i Barn- och utbildningsnämnden verksamheter

 •   9

  Investeringar 2022

 •   10

  Avstämning kortsiktiga mål

 •   11

  Information om skyddsrondsprotokoll

 •   12

  Information om modersmålsundervisning

 •   13

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   14

  Val av ersättare Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   15

  Val av ordinarie ledamot till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Information

 •   18

  Delegationsbeslut - juni 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.