•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ärende gällande avstängning av elev från undervisning

 •   5

  Initiering av ärenden

 •   6

  Information om arbetet med grön flagg

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport per 2020-09-30

 •   8

  Avstämning - intern kontrollplan 2020

 •   9

  Köstatistik

 •   10

  Skolmåltider för gymnasieelever som studerar på distans

 •   11

  Sammanställning samt diskussion om innehåll i skyddsrondsprotokoll

 •   12

  Information om arbetet med kameraövervakning på kommunens skolor

 •   13

  Information om arbetet med skolorna i Östraby och Västerstad

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Information

 •   16

  Delegationsbeslut - oktober 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.