Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tidpunkt för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärende

 •   5

  Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2019

 •   6

  Redovisning av kostnader för särskilda stödgärder vårterminen 2019

 •   8

  Val av ledamot till beslutande organet för gymnasieskolor/samverkan för övrig skolverksamhet i Skåne Nordost

 •   9

  Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020

 •   10

  Meddelanden

 •   11

  Information

 •   12

  Delegationsbeslut - november 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.