Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ärende gällande problematisk frånvaro

 •   6

  Ekonomisk månadsrapport per 2022-04-30

 •   7

  Projekt för måluppfyllelse över tre år

 •   8

  Initierat ärende om kompetensutveckling

 •   9

  Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete

 •   10

  Meddelanden

 •   11

  Information

 •   12

  Delegationsbeslut - maj 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.