•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Miljömålsuppföljningsrapport

 •   6

  Information om nulägesanalys i fossilbränslefria uppstartskommuner

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport juni 2020

 •   8

  Plan för budget i balans

 •   9

  Fråga om godkännande av ansökan att bedriva fristående förskola i Hörby kommun

 •   10

  Skolområden

 •   11

  Meddelanden

 •   12

  Information

 •   13

  Delegationsbeslut - juni 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.