•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ärende gällande avstängning av elev från undervisning

 •   5

  Initiering av ärenden

 •   6

  Policy gällande EMI

 •   7

  Information om Kulturskolan och kulturgarantin

 •   8

  Delårsrapport 2

 •   9

  Inför budgetberedning

 •   10

  Prognos inflyttade/födda barn

 •   11

  Redovisning av åtgärder för elever som efter åk 9 inte når gymnasiebehörighet

 •   12

  Publicering av äldre protokoll

 •   13

  Redovisning av kostnader för stödåtgärder

 •   14

  Redovisning av kriterier för extraordinärt stöd

 •   15

  Presentation av arbete med skolprogram

 •   16

  Barn- och utbildningsnämndens utbildningsdag oktober 2020

 •   17

  Skolmåltider för gymnasieelever som studerar på distans

 •   18

  Meddelanden

 •   19

  Information

 •   20

  Delegationsbeslut - september 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.