Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Inför budgetberedning

 •   6

  Barn-och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott - sammanträdesdatum år 2021

 •   7

  Revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

 •   8

  Riktlinjer för ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan

 •   9

  Fråga om godkännande av ansökan att bedriva fristående förskola i Hörby kommun

 •   10

  Organisationsförändring Östraby Västerstad

 •   11

  Information om Kulturskolan och kulturgarantin

 •   12

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.