Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Barn- och utbildningsnämndens budget 2020

 •   6

  Redovisning av rutiner för extraordinärt stöd

 •   7

  Redovisning av kostnader för särskilda stödåtgärder 2019

 •   8

  Redovisning av differens mellan köpta och sålda utbildningsplatser

 •   9

  Slutredovisning av investeringsprojekt 2019

 •   10

  Intern kontrollplan 2020

 •   11

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag 2019

 •   12

  Redovisning av genomströmningstider på gymnasienivå

 •   13

  Remiss från Regeringskansliet gällande betyg i årskurs 4

 •   14

  Redovisning av förutsättningar för deltagande i regional SI- plattform

 •   15

  Diskussion - Process vid rekrytering av rektorer

 •   16

  Deltagande i Växjö skolkonferens

 •   17

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.