Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tidpunkt för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Barn-och utbildningsnämndens budget i balans

 •   6

  Bevarande av landsbygdsskolorna

 •   7

  Diskussion med företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

 •   8

  Utredning av förutsättningar för att med skolskjuts transportera elever från tätort till landsbygdsskolor

 •   9

  Budgetskrivelse inför budgetberedning 2019-05-07

 •   10

  Hörby Kommuns tillgänglighetsprogram

 •   11

  Namnbyte på Trollbäckens förskola

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.