Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Diskussion med måltidschef

 •   6

  Skolkonferens i Växjö 28 januari 2021

 •   7

  Avstämning - intern kontrollplan 2020

 •   8

  Diskussion inför styrgruppen för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Skåne Nordost och Sölvesborg sammanträde

 •   9

  Information om arbetet med skolorna i Östraby och Västerstad

 •   10

  Information om arbetet med kameraövervakning på kommunens skolor

 •   11

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.