Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Slutredovisning av investeringsprojekt 2020

 •   6

  Redovisning av kostnader för särskilda stödåtgärder HT20

 •   7

  Barn- och utbildningsnämndens budget 2021

 •   8

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag 2020

 •   9

  Tolkpolicy

 •   10

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.