Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Patientsäkerhetsberättelse 2018 samt verksamhetschefens uppdragbeskrivning

 •   6

  IKT-strategi för Barn-och utbildningsnämndens verksamheter 2019-2022

 •   7

  Information inför Delårsrapport 1

 •   8

  Revidering av grundskolans timplan läsåret 2019/2020

 •   9

  Slutredovisning av tillsyn vid Klurifax förskola

 •   10

  Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag

 •   11

  Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

 •   12

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.