Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan och initiering av ärenden

 •   4

  Suicidpreventiv handlingsplan

 •   5

  Information från Skolskjutssamordnare

 •   6

  Bokslut med verksamhetsberättelse och barnbokslut 2022

 •   7

  Investeringsplan 2023 del 1

 •   8

  Effektiviseringar och en ekonomi i balans

 •   9

  Initierat ärende gällande plan för avveckling av förskola

 •   10

  Utredning om organisation av Hörby kommuns centrala skolor

 •   11

  Yttrande gällande förslag på ny politisk organisation

 •   12

  Riktlinjer gällande skadegörelse och stöld i Hörby kommuns skolor

 •   13

  Rutin för påminnelser och kravhantering

 •   14

  Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

 •   15

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.