Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslista samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll föregående sammanträde

 •   6

  Utbildning/information till nämnden - Tillsynsplan Alkohollagen

 •   7

  Remiss - gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun

 •   8

  Hedenlunda 5 (Vallgatan 2B) – Beslut om sanktionsavgift för olovlig ändrad användning av elektronikbutik/verkstad till livsmedelsbutik

 •   9

  Häggenäs 21:71 (Daniavägen 2) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd

 •   10

  Västra Vedåkra (Västra Vedåkra 1298) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport

 •   11

  Anmälan delegationsbeslut

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   15

  Heldag septembersammanträdet - studiebesök/förslag

 •   16

  Focusområden

 •   17

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.