Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslista samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll föregående sammanträde

 •   6

  Utbildning/information till nämnden - bygg

 •   7

  Taxa enligt alkohollagen

 •   8

  Yttrande detaljplan Engströmsmarken, Osbyholm 1:112

 •   9

  Verksamhetsrapport 2021

 •   10

  Reviderad Delegationsordning

 •   11

  Barnbokslut 2021

 •   12

  Köinge 12:9 (Köinge 6819) - Nybyggnad av fritidshus.

 •   13

  Äspinge 18:11 (Äspinge 5072) - Nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage

 •   14

  Knutstorp 1 - Överklagat beslut

 •   15

  Börringe 1 (Ringsjövägen 1A) – Ansökan om och bygglov för tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av församlingshem

 •   16

  Häggenäs 21:50 (Zefyrvägen 1) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   17

  Ludvigsborg 1:170 (Ardennervägen 9) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola

 •   18

  Lyby 8:2 (del 6) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   19

  Pugerup 31 & Pugerup 32 (Kristianstadsvägen 38/40) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus

 •   20

  Äspinge 17:2 (Äspinge 5080) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   21

  Össjö 3 (Medicingatan 8) – Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler

 •   22

  Anmälan delegationsbeslut

 •   23

  Kurser och konferenser

 •   24

  Meddelanden

 •   25

  Övrigt - EU-kontoret till nämnden i april

 •   26

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   27

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.