Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll föregående sammanträde

 •   6

  Information/utbildning, bygglov del 2

 •   7

  Remiss - Samråd för detaljplan för del av Slagtofta 1:6 och del av Hörby 45:1, Slagtoftavägen/Kraftgatan

 •   8

  Knutstorp 1 (Råbygatan 9) – Ansökan om bygglov för fasadändring av bostadshus/affärshus – överklagat ärende. Omedelbar justering.

 •   9

  Gummastorp 4:27 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Älmhult 2:31 (Älmhult 6281) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Rögle 1 – Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre uteklassrum, två utesovrum, uppförande av skylt med belysning, uppförande av 18 belysningsstolpar samt ändring av befintligt bygglov gällande fasad på förskola och nybyggnad av parkeringsplats.

 •   12

  Häggenäs 21:49 (Zefyrvägen 4) Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage

 •   13

  Anmälan delegationsbeslut

 •   14

  Kurser och konferenser

 •   15

  Meddelanden

 •   16

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   17

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.