Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Information - Lindqvistplanen

 •   5

  Presidieförslag - Principer vid bedömning vid förbud av enskilda avlopp

 •   6

  Lyby 8:2 (del 3) Förhandsbesked - ansökan om nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Oderup 7:10 (-) Förhandsbesked - ansökan om nybyggnad av fritidshus

 •   8

  Äspinge 11:6 (-) Förhandsbesked - ansökan om nybyggnad av garage

 •   9

  Önneköp 4:96 (Önneköp 8051)- Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Anmälan delegationsbeslut

 •   11

  Kurser och konferenser

 •   12

  Meddelanden

 •   13

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   14

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.