Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll föregående sammanträde

 •   5

  Övrigt: Sarah Nystedt, adm.anvsvarig Sektor Livsmiljö, presentation

 •   6

  Månadsrapport

 •   7

  Principer vid bedömning vid förbud av enskilda avlopp

 •   8

  Yttrande angående Detaljplan för del av Hörby 45:1 och Överum 3

 •   9

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

 •   10

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

 •   11

  Knutstorp 1 (Råbygatan 9) – Ansökan om bygglov för byte av takmaterial och kulör, bygglov i efterhand för byte av två fönster samt beslut om avgift för hela ärendet

 •   12

  Össjö 1 (Medicingatan 3) – Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av industrihotell till padelhall

 •   13

  Äspinge 11:6 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage - överklagan

 •   14

  Södra Rörum 7:11 Förhandsbesked - nybyggnad av en- och tvåbostadshus samt carport med förråd

 •   15

  Östra Vedåkra 2:10 (Östra Vedåkra 1311) - Ovårdad byggnad

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Kurser och konferenser

 •   18

  Anmälan delegationsbeslut

 •   19

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   20

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.