Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll föregående sammanträde

 •   5

  Delårsrapport 2022

 •   6

  Information - Eldstäder, Solpaneler

 •   7

  Ansökan om bostadsanpassning

 •   8

  Ludvigsborg 1:99 (Bokvägen2) - Olovligt byggande – tillbyggnad av enbostadshus

 •   9

  Pugerup 36 - Nybyggnad av flerbostadshus - 8 st, samt nybyggnad av parkeringsplats (55 platser)

 •   10

  Osby 24:3 (Osby 3131) – Ansökan om marklov för anläggning av bullervall

 •   11

  Osby 24:12 (Osby 3140) Ansökan om marklov för anläggning av bullervall

 •   12

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter

 •   13

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

 •   14

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen

 •   15

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om foder och animaliska biprodukter

 •   16

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen

 •   17

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

 •   18

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter

 •   19

  Taxa för miljönämndens övriga verksamhet

 •   20

  Information från Länsrätten - överklagat beslut avseende enskilda avlopp

 •   21

  Meddelanden

 •   22

  Kurser och konferenser

 •   23

  Anmälan delegationsbeslut

 •   24

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   25

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.