Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll föregående sammanträde

 •   5

  Utbildning nämnden - Tekniska samråd/Platsbesök/Slutbesked

 •   6

  Ekonomisk månadsrapport september 2022

 •   7

  Ansökan om bostadsanpassning

 •   8

  Bostadsanpassningsbidrag - Överklagat beslut

 •   9

  Häggenäs 21:60 (Sonatavägen 11) - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   10

  Häggenäs 21:62 (Sonatvägen 6) - Ansökan om bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus - samt garage och marklov

 •   11

  Osbyholm 1:244 - Olovligt byggande - uppfört kamin och rökkanal

 •   12

  Gulfmacken, Berga 2 - uppdrag för en ansvarsutredning

 •   13

  Energi och klimat - reducering av avgifter

 •   14

  Yttrande till Länsstyrelsen - överklagat ärende enskilda avlopp

 •   15

  Brandstationen - Slättäng 5

 •   16

  Internkontroll - Kontrollrapport 2022

 •   17

  Meddelanden

 •   18

  Kurser och konferenser

 •   19

  Anmälan delegationsbeslut

 •   20

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   21

  Övrigt

 •   22

  Bygg och miljöchefen informerar

 •   23

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.