Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll föregående sammanträde

 •   5

  Miljöpris 2022, nominering

 •   6

  Ekonomisk månadsrapport oktober 2022

 •   7

  Knutstorp 1 (Råbygatan 9) – Ansökan om bygglov för fasadändring av bostadshus/affärshus – överklagat ärende, yttrande

 •   8

  Lyby 8:2 (del 3) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - överklagat ärende, yttrande till Mark- och miljödomstolen

 •   9

  Röinge 3:47 (Skogshemsvägen 6) - Ansökan om bygglov - tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

 •   10

  Yttrande granskningshandlingar för detaljplan för del av Osbyholm 1:165 samt del av Osby 34:1 och 12:27, Klövervägen

 •   11

  Yttrande granskningshandlingar för detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3

 •   12

  Sammanträdestider 2023

 •   13

  Anmälan delegationsbeslut

 •   14

  Kurser och konferenser

 •   15

  Meddelanden

 •   16

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   17

  Övrigt

 •   18

  Bygg och miljöchefen informerar

 •   19

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.