Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll föregående sammanträde

 •   5

  Tillsynsplan Bygg

 •   6

  Kontrollplan 2023 för Livsmedelskontrollen

 •   7

  Riktlinjer för alkoholservering

 •   8

  Tillsynsplan 2023 Alkohollagen

 •   9

  Remiss angående nytt gatunamn inom detaljplanen Stavröd

 •   10

  Snogeholm 14 (Vallmogatan 2/Kungsgatan 43)- Ansökan om bygglov för ändrad användning/ombyggnad av källare till 12 lägenheter, nybyggnad av plank och två förråd, fasadändring av flerbostadshus, anläggande av parkeringsplatser samt marklov för utfyllnad

 •   11

  Svaneholm 20 (Vallmogatan 1)- Ansökan om bygglov för ändrad användning/ombyggnad av källare till 11 lägenheter, nybyggnad av plank, fasadändring av flerbostadshus, anläggande av parkeringsplatser samt marklov för utfyllnad

 •   12

  Västerstad 43:2 (Västerstad 7508) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Vegeholm 1(Vallmogatan 9) Älvdalsskolan-Ansökan om nybyggnad/Tillbyggnad av skola

 •   14

  Bostadsanpassningsbidrag

 •   15

  Farhult 1-52 - Sanktionsavgift

 •   16

  Gammalstorp 4:48 - information

 •   17

  Gammalstorp 4:48 - tomt 90-91

 •   18

  Anmälan delegationsbeslut

 •   19

  Kurser och konferenser

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   22

  Övrigt

 •   23

  Bygg och miljöchefen informerar

 •   24

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.