Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   5

  Kostnadsram 2023

 •   6

  Barnbokslut 2022

 •   7

  Verksamhetsplan 2023

 •   8

  Tillsynsplan Miljö 2023

 •   9

  Val av representanter till Handikapprådet 2023 - 1 ledamot och 1 ersättare

 •   10

  Bostadsanpassningsbidrag - BAB 2022-37

 •   11

  Bostadsanpassningsbidrag - BAB-2022-85

 •   12

  Häggenäs 3:77 (Bondemölla 4746) Olovligt byggande - Installation av kamin med skorsten

 •   13

  Långaröd 2:6 Sanktionsavgift

 •   14

  Osbyholm 1:232 (Fulltofta 4138) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell med balkonger

 •   15

  Pugerup 31 och 32 (Kristianstadvägen 38-40) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelförråd och mur

 •   16

  Röinge 3:238 (Fasanvägen 15) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av enbostadshus

 •   17

  Ström 11 (Anemongatan 7) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   18

  Justeringsordning Bygg- och miljönämnden 2023

 •   19

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   20

  Kurser och konferenser

 •   21

  Meddelanden

 •   22

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   23

  Övrigt

 •   24

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.