Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initiering av nya ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   5

  Luftkvaliten inom Hörby kommun - årsrapport

 •   6

  Köinge 4:12 - Anmälan C-verksamhet – biogasanläggning för lantbruk.

 •   7

  Överklagan - Gammalstorp 4:48

 •   8

  Bostadsanpassningsbidrag

 •   9

  Remiss angående nytt gatunamn inom detaljplan Stattena Östra

 •   10

  Politisk organisation - remissyttrande

 •   11

  Miljöpriset 2022

 •   12

  Verksamhetsberättelse 2022

 •   13

  Ärendeplan BMN 2023

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   15

  Kurser och konferenser

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   18

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.