Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   6

  Månadsrapport - februari 2023

 •   7

  Rutiner för anstånd

 •   8

  Överklagan enskilda avlopp (Växjö)

 •   9

  Knutstorp 1 (Råbygatan 9) – Ansökan om bygglov för byte av av två skyltfönster i efterhand

 •   10

  Överklagan - Osbyholm 1:232 (Fulltofta 4138) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell med balkonger

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   15

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.