Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärende

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   6

  Sjukhuset 11 Ansökan om bygglov

 •   7

  Ekonomisk uppföljning 2020-04-30 (delårsrapport)

 •   8

  Samhällsbygg,nadsförvaltningens ekonomiska planeringsprocess 2020, reviderad

 •   9

  Intern kontroll 2020, uppföljning

 •   10

  Dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden

 •   11

  Upphävande av handläggningsrutin

 •   12

  Revidering av handläggningsrutin

 •   13

  Kurser och konferenser

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   15

  Meddelande

 •   16

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   17

  Bygg- och miljölnämndens ordförande informerar

 •   18

  Referat, uppföljning antal klick PRESIDIET

 •   19

  Referat från sammanträden PRESIDIET

 •   20

  Sammanträde på distans PRESIDIET

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.