Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av kungörelse

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan

 •   5

  Information från revisionen om resultat av höstens granskningar

 •   6

  Information från Kommunstyrelsens ordförande

 •   7

  Interpellationssvar - interpellation från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C) m.fl. angående hyresavtal för fastigheten Önneköp 5:43 (Önnebo)

 •   8

  Interpellationssvar - interpellation från Uno Hansson (V) och Eva Märta Grankvist (V) om avgifter för tolkservice

 •   9

  Interpellationssvar - interpellation från Uno Hansson (V) och Eva Märta Grankvist (V) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito om en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik

 •   10

  Interpellationssvar - interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Johansson om planerna för Hörby museum

 •   11

  Svar på enkel fråga från Eva Märta Grankvist (V) angående medborgardialog kring skolor och förskolor i Västerstad och Östraby

 •   12

  Inkomna medborgarförslag 2020

 •   13

  Inkomna motioner

 •   14

  Inkomna interpellationer

 •   15

  Inkomna frågor

 •   16

  Avsägelser

 •   17

  Valäenden

 •   18

  Meddelanden kommunfullmäktige december 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.