Hoppa över navigering
 •   1

  Adjungering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 •   3

  Besök av kommunens revisorer

 •   4

  Information från socialförvaltningen

 •   5

  Råby 4:43- Ansökan om strandskyddsdispens

 •   6

  Äspinge 18:8 - Ansökan om strandskyddsdispens

 •   7

  Cykelstrategi för Skåne - Svar på remiss från Region skåne

 •   8

  Taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats - Avgift för laddstolpe

 •   9

  Tillgänglighetsplan för Hörby kommun - Godkännande av remissversion

 •   10

  Internkontroll 2016 för kommunstyrelsen - Redovisning

 •   11

  Kriterier för bidrag till föreningar med socialt inriktad verksamhet

 •   12

  Evenemangsstrategi för Hörby kommun 2017-2020

 •   13

  Fairtrade City diplomering

 •   14

  Näringslivsfrågor

 •   15

  Placeringspolicy

 •   16

  Kostenhetens placering i förvaltningsorganisationen

 •   17

  Månadsrapporter 2016 - Kommunstyrelsen

 •   18

  Månadsrapporter 2016 - Hörby kommun

 •   19

  Budget och fastställande av skattesats för 2017 samt planer för 2018-2019

 •   20

  Lågehallarna, Bergshamra 1 - Upprustning och ombyggnad

 •   21

  Ludvigsborg 1:170 - Skogsgläntan förskola, ansökan om investeringsmedel och igångsättningstillstånd

 •   22

  Nytt ventilationsaggregat Bollerup 9 o 10, Frostaskolan - Ansökan om igångsättningstillstånd

 •   23

  Bolerup 9, 10 Frostaskolan - Ansökan om investeringsmedel och igångsättningstillstånd

 •   24

  Renhållningstaxan 2017

 •   25

  Arbetsordning för kommunfullmäktige

 •   29

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   30

  Information från kommunchefen

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.