Hoppa över navigering
 •   1

  Initiering av ärenden

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 •   3

  Information från arbetsförmedlingen

 •   4

  Intern kontroll 2016 för Hörby kommun

 •   5

  Inrättande av arbetsmarknadsenhet

 •   6

  Samverkansöverenskommelse mellan polisen och Hörby kommun 2017-2019

 •   7

  Hörby stationssamhälle 2.0 – En del av det regionala superbusskonceptet

 •   8

  Hembygdsstugan - Beställning av detaljplan Herrevad 1, Hörby kommun

 •   9

  Stattena norra, etapp söder - Projektering

 •   10

  Stattena östra - Avsiktförklaring inför markanvisningsavtal

 •   11

  Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

 •   12

  Handläggningsrutiner och principer för inköp av villor och bostadsrätter

 •   13

  Hastighetssänkande åtgärder på Rektorsgatan - Svar på motion från Jan-Åke Boulkizz (SD)

 •   14

  Ersättningsmodell för färdtjänst - Svar på remiss från Kommunförbundet skåne

 •   15

  Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) - Remiss från Socialdepartementet

 •   16

  Hörby 42:18 och Karsholm 19 - Köp av fastighet

 •   17

  Årets initiativ - Utseende av mottagare

 •   18

  Årets miljöpris

 •   19

  Ekonomisk uppföljning i Hörby kommun

 •   20

  Månadsrapporter 2016 - Kommunstyrelsen

 •   21

  Månadsrapporter 2016 - Hörby kommun

 •   22

  Begäran om tilläggsanslag 2016 från socialnämnden

 •   23

  Lokalvårdens placering i förvaltningsorganisationen

 •   24

  IT-kommuner i Skåne AB, ansökan om borgen

 •   25

  Omorganisation av överförmyndar- verksamheten i Hörby och Höör- Inriktningsbeslut

 •   26

  Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser m m för mandatperiod 2015-2018

 •   29

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   30

  Information från kommunledningsförvaltningen

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.