Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Förlängning av Medicingatan, del av Hörby 45:1, Klockaregården

 •   5

  Framställan/förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne - KF

 •   6

  Information om framtagen rutin samt upphävande av tidigare policy och rutin gällande kränkande särbehandling - KS

 •   7

  Årets miljöpris 2020 - KS

 •   8

  Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om förbud mot plastpåsar - KF

 •   9

  Motion från Birger Larsson (L) angående ny driftsform för "Gata och Park" - KF

 •   10

  Motion från Anette Börjesson (MP) och Jörgen Leufstedt (MP) angående konstbeläggning för utemiljöer - KF

 •   11

  Byggnadsvårdspris 2020 - KS

 •   12

  Arkitekturpris 2020 - KS

 •   13

  Årets initiativ 2020 - KS

 •   14

  Månadsrapport oktober - KS

 •   15

  Meddelande kommunstyrelsen november 2020

 •   16

  Delegationsbeslut kommunstyrelsen november 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.