Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Val av ledamot och ersättare i Handikappsrådet

 •   5

  Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet

 •   6

  Information från Barn- och utbildningsnämnden

 •   7

  Information från Hörbybostäder AB

 •   8

  Information från Hörby kommuns industrifastigheter AB

 •   9

  Revidering av inköpspolicy för Hörby kommun

 •   10

  Borgensavgifter 2023

 •   11

  Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde på Överum 3, Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1

 •   12

  Information och prioritering detaljplaner

 •   13

  Förslag till gatunamn och kvartersnamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs - KF

 •   14

  Besvarande av motion från Ingela Brickling (C), Gunvor Håkansson (C) m.fl. om samverkan med motorintresserade ungdomar i centrala Hörby - får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning

 •   15

  Renhållningstaxa 2023

 •   16

  Besvarande av motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) om arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun

 •   17

  Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) om framtagande av ett lokalt landsbygdsprogam

 •   18

  Besvarande av motion från Anders Larsson (C) om kommunicering av naturvårdsprogrammet

 •   19

  Attestreglemente

 •   20

  Besvarande av medborgarförslag om att täcka kostnader från Migrationsverket

 •   21

  Besvarande av motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om en oberoende utredning om avtalshanteringen av kommunledningen

 •   22

  Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen bör inrätta en tjänst som friluftssamordnare i Hörby kommun

 •   23

  Delegationsordning för kommunstyrelsen

 •   25

  Meddelande kommunstyrelsen januari 2023

 •   26

  Delegationsbeslut kommunstyrelsen januari 2023

 •   27

  Ekonomisk information

 •   28

  HR-information

 •   29

  Kommundirektören informerar

 •   30

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

 •   31

  EXTRA - Ansökan strandskyddsdispens, Osby 25:6

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.