Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - Giraldos
 •   1

  Förändring av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Motion från Svend Östergaard (SD) om ställplats för husbilar

 •   4

  Återrapport – Ansökan om medel för socialt driftsprojekt – Smakmässa i åk 8

 •   5

  Motion från Renaldo Tirone (S) angående krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

 •   6

  Medborgarförslag om seniorkort SBF 2018-11-01

 •   7

  Föreläggande från Länsstyrelsen om förslag till bildande av naturreservat Fjällmossen i Hörby och Kristianstad kommun

 •   8

  Årets miljöpris 2018

 •   9

  Remiss från Miljödepartementet – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

 •   10

  Månadsrapport för kommunstyrelsen 2018

 •   11

  Månadsrapport för Hörby kommun 2018

 •   12

  Muntlig återrapport angående förhandlingar med markägare, Osbyholm 1:165

 •   13

  Muntlig återrapport, styrning och ledning av arbetsmarknadsenheten

 •   14

  Markförsäljning Stattena Norra, södra delen, del av Hörby 43:47

 •   15

  Förvärv av fastighet Hedenlunda 3 och 5 (Vallgatan 2A och 2B)

 •   16

  Förordnande av begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan

 •   17

  Förslag till ändring av ägardirektiv för Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB

 •   18

  Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 •   19

  Rapporter

 •   20

  Godkännande av avsiktsförklaring för bostäder vid Elisefarm

 •   21

  Motion från Birger Larsson (L) angående rekrytering inom Hörby kommun

 •   22

  Motion från Susanne Meijer och Renaldo Tirone (S) angående minskat heltidsmått för Hörby kommun

 •   23

  Information från HR-avdelningen om rekryteringen av tillförordnad kommundirektör och ny kommundirektör

 •   24

  Omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18), Sveriges Kommuner och Landsting

 •   25

  Övertagande av vården om allmänna handlingar från överförmyndaren

 •   26

  Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018

 •   27

  Reglemente och arbetsordning för Hörby kommuns revisorer 2019–2022

 •   28

  Årets initiativ 2018

 •   29

  Information från kommunledningsförvaltningen om beredningen av återremisser från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

 •   30

  Information från kommundirektören

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.