Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:30 Sammanträdesrum Giraldos
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Information om medarbetarenkäten

 •   4

  Anhållan om kommunbidrag för måltidsverksamheten inom tekniska nämnden (KS)

 •   5

  Svar på skrivelse från tekniska nämnden rubricerad ”Ekonomisk uppföljning 2018”

 •   6

  Styrgrupp för Hörby stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbusskonceptet (KS)

 •   7

  Igångsättningstillstånd - Ombyggnad gata och gångbana Ystadsvägen, delen Lybyvägen - Georgshillsskolan (KF)

 •   8

  Genomgång av budgetuppföljning och ekonomiska förutsättningar för barn- och utbildningsnämnden (KSAU)

 •   9

  Information om Hörby 42:18 - Köp av fastighet (KSAU)

 •   10

  Förfrågan om medfinansiering av vattenvårdande åtgärder i Sjöbergasjön, Helgeåns avrinningsområde (KS)

 •   11

  Analys av resandeutvecklingen i färdtjänsten i Hörby 2009-2017 (KSAU)

 •   12

  Lunds kommuns översiktsplan (KSAU)

 •   13

  Mål och visioner för energi- och klimatplanen (KS)

 •   14

  Införande av tjänst för e-petitioner i Hörby kommun

 •   15

  Ny ägare IT-kommuner i Skåne AB

 •   16

  Begäran om indexjustering av brukningsavgifter - Hörby kommun (KF)

 •   17

  Utökning av verksamhetsområde Ulvslunda och Örbyhus i Hörby kommun (KF)

 •   18

  Återrapport om arbetet med folkhälsostrategin (KSAU)

 •   19

  Redovisning av partistöd 2017 (KF)

 •   21

  Rapporter

 •   22

  Information från kommundirektören

 •   23

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.