Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 14:45 Victoria 1
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Begäran om igångsättningstillstånd för inköp av räddningsfordon (KSAU)

 •   4

  Begäran om igångsättningstillstånd för inköp av räddningsmaterial (KSAU)

 •   5

  Begäran om igångsättningstillstånd - Projekt Lyby TS

 •   6

  Begäran om igångsättningstillstånd för ombyggnad av tillagningskök, Rögle 1, Trollbäcken (KS)

 •   7

  Begäran om igångsättningstillstånd för investeringar och inventarier socialnämnden (KSAU)

 •   8

  Utökning av upprustning av Källhaga, Bergshamra 14

 •   9

  Information om förslag till fortsatt arbete för tillgänglighetsplan för Hörby kommun (KS)

 •   10

  Ansökan om socialt driftprojekt 2018, Hem till gården (KSAU)

 •   11

  Svar på medborgarförslag om ersättning till familjehem som tar emot ensamkommande barn (KF)

 •   12

  Svar på motion angående boende för ungdomar och unga vuxna med handikapp och funktionshinder (KF)

 •   13

  Organisationsjustering vid Östraby skola, De La Gardieskolan samt vid förskolorna Östan-och Västanvinden (KS)

 •   14

  Inriktningsbeslut för projektet Lågehallarna

 •   15

  Svar på motion om att införa webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden (KF)

 •   16

  Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda (KF)

 •   17

  Svar på återremiss gällande ansökan om strandskyddsdispens för Osby 25:6 (KS)

 •   18

  Information om processen angående dämmet i Osbyholm

 •   19

  Förslag till utökning av kommunalt väghållningsansvar i Ludvigsborg (KSAU)

 •   20

  Beställning av ny detaljplan för Hasslarp 7, Mötesplats Metropol (KS)

 •   21

  Information om gällande planläge för fastigheten Berga 2 (KSAU)

 •   22

  Halvårsredovisning från arbetsmarknadsenheten (KSAU)

 •   23

  Information från överförmyndaren (KSAU)

 •   24

  Information om marknadsstrategi (KSAU)

 •   25

  Information om MittSkåne Turism

 •   26

  Information om E-petition (KSAU)

 •   27

  Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen (KS)

 •   28

  Svar på medborgarförslag om informationsblad för sophanteringen (KS)

 •   29

  Svar på medborgarförslag gällande begäran att kommunen följer våra lagar (KS)

 •   30

  Information om återrapport av internkontroll 2017 för nämnderna (KF)

 •   31

  Nämndernas beslut i medborgarförslag (KF)

 •   32

  Rapporter

 •   33

  Information från kommunchefen

 •   34

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.