Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:55 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Närvarorätt för Cecilia Bladh in Zito (SD)

 •   3

  Förändring av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanlända

 •   6

  Medborgarförslag om skolbibliotek

 •   7

  Rapport om organisationsjustering vid Östraby skola, De La Gardieskolan samt vid förskolorna Östan-och Västanvinden

 •   8

  Tekniska nämndens redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att komma i ekonomisk balans

 •   9

  Motion från Anders Larsson (C) och Paul Jönsson (C) angående stödköp av svenskt kött

 •   10

  Finansiering av utredningar i samband med framtagande av detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22, Ludvigsborgs friskola under 2019

 •   11

  Analys av resandeutvecklingen i färdtjänsten i Hörby 2009-2017; återrapportering

 •   12

  Information om inbjudan till nominering av ledamöter till Kommuninvest AB

 •   13

  Rapport om demokrati och utveckling (SKL)

 •   14

  Exploateringsavtal, Häggenäs 3:7, 3:88 samt del av 2:8 m.fl

 •   15

  Motion från Svend Östergaard (SD) om ställplats för husbilar

 •   16

  Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2019

 •   17

  Förordnande av ställföreträdande bygg- och miljöchef (KS)

 •   18

  Rapport från handikapprådet

 •   19

  Rapport från pensionärsrådet

 •   20

  Rapport från näringslivsrådet

 •   21

  Återrapport – Ansökan om socialt driftprojekt 2018, Hem till gården

 •   22

  Återrapport – Ansökan om medel för socialt driftprojekt projekt "Fysisk aktivitet 75+"

 •   23

  Återrapport – ansökan om medel för socialt driftprojekt projekt "Främjande av anhörigkraft"

 •   24

  Svar på initierat ärende från Gert Nygren (SPI) gällande GDPR

 •   25

  Val av styrelseledamöter och ersättare i Finsam samordningsförbundet MittSkåne

 •   26

  Revidering av reglemente för tekniska nämnden

 •   27

  Information från kommundirektören

 •   28

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.