Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Giraldos
 •   1

  Förändring av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Rapport från HR-chefen om tillsättningen av tillförordnad kommundirektör

 •   4

  Väckande av ärende: angående politisk diskriminering

 •   5

  Information om inbjudan från Kommunförbundet till kommunledningsresa 2019

 •   6

  Information om krishantering inom kommunen

 •   7

  Beslut: Årets initiativ 2018 (KS)

 •   8

  Information om Kvarndammen Osby 28:1

 •   9

  Information från ekonomichefen om kommunens pensionsskuld

 •   10

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd för utbyggnadsområde av VA i Häggenäs (KSAU)

 •   11

  Beslut: Igångsättningstillstånd och begäran om investeringsanslag, ombyggnad Lundegården, Gladsax 7

 •   12

  Information om socialnämndens ekonomiska läge

 •   13

  Beslut: Verksamhetsinriktning på Önnebo (KS)

 •   14

  Information om fastigheten Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgatan 3

 •   15

  Information om "Engströmsmarken"

 •   16

  Information om Vallgatan 2

 •   17

  Beslut: Inriktningsbeslut, tomtpriser vid Stattena

 •   18

  Information om mötesplats Metropol

 •   19

  Beslut: Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) gällande lokaliteter till ungdomar med motorintresse (KF)

 •   20

  Väckande av ärende om minnesmärke till Erik Myrgren

 •   21

  Beslut: Revidering av reglemente för socialnämnden (KF)

 •   22

  Information från kommundirektören

 •   23

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.