Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:25 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Förändring av föredragningslistan

 •   3

  Upplösning av parlamentarisk grupp för rekrytering av tillförordnad kommundirektör

 •   4

  Tillsättning av tillförordnad kommundirektör från 2019-03-01

 •   5

  Information: Granskningsrapport av samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag gällande byggprojekten Trollbäcken, Gullregnsgården och Vallgatan 2A

 •   6

  Ansökan om investeringsmedel och igångsättningstillstånd - Ombyggnation Gullregnsgården Hörby 42:16 för Trollbäckens förskola

 •   7

  Information om pågående investeringsprojekt i kommunen

 •   8

  Måltidspolicy 100 % måltidsglädje (KF)

 •   9

  Information: Pågående detaljplaner

 •   10

  Anläggande av allmän platsmark på del av Osbyholm 1:165, genomförande av detaljplan för Osbyholm

 •   11

  Besvarande av medborgarförslag om att alla lekplatser i kommunen borde bli rökfria zoner

 •   12

  Besvarande av medborgarförslag om konstgräs på Georgshillsskolan

 •   13

  Besvarande av medborgarförslag om utbyggnad av utegymmet i Karnas backe

 •   14

  Information om Önnebo

 •   15

  Information om kommunens aktieinnehav i Hörby kommuns industrifastighets AB

 •   16

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.